Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi  Bölümü


Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

      

       

        

Doç.Dr. Akif KETEN

Doç.Dr. Hüseyin AMBARLI

Dr. Öğr. Üyesi. Leyla ÖZKAN

Bölüm Başkanı