Fakülte Yönetim Kurulu

     Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkan)
                  
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)                 
      Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)          
      Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)          
      Prof.Dr.Zeki DEMİR (Üye)          
      Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ  (Üye)             
      Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT  (Üye)  
      Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN (Üye)