Fakülte Yönetim Kurulu

     Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkan)
                  
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)                 
      Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)          
      Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)          
      Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ  (Üye)      
       Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT  (Üye)     
      Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN (Üye)