Fakülte Kurulu

      Dekan  Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Başkan)
      Orman Müh. Bl. Bşk. Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)           
      Orman End. Müh. Bl.Bşk.V.  Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Üye)
      Peyzaj Mimarlığı Bl.Bşk. Doç.Dr. Osman UZUN (Üye)
      Yaban Hay.Eko.ve Yön. Bl. Bşk. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AMBARLI (Üye)  
      Prof.Dr. Refik KARAGÜL (Üye)
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)      
      Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Üye)
      Doç.Dr. Ümit BÜYÜKSARI (Üye)
       Doç.Dr. Süleyman KORKUT (Üye)
       Yrd.Doç.Dr. Tarık GEDİK (Üye)