Fakülte Kurulu

      Dekan  Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Başkan)
      Orman Müh. Bl. Bşk. Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)           
      Orman End. Müh. Bl.Bşk. Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)
      Peyzaj Mimarlığı Bl.Bşk. Doç.Dr. Osman UZUN (Üye)
      Yaban Hay.Eko.ve Yön. Bl. Bşk. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin AMBARLI (Üye)  
      Prof.Dr. Refik KARAGÜL (Üye)
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)      
      Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)
      Doç.Dr. Ümit BÜYÜKSARI (Üye)
       Doç.Dr. Süleyman KORKUT (Üye)
       Yrd.Doç.Dr. Tarık GEDİK (Üye)