Fakülte Kurulu

      Dekan  Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Başkan)
      Orman Müh. Bl. Bşk. Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)           
      Orman End. Müh. Bl.Bşk.  Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)
      Peyzaj Mimarlığı Bl.Bşk. Prof.Dr. Osman UZUN (Üye)
      Yaban Hay.Eko.ve Yön. Bl. Bşk. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AMBARLI (Üye)  
      Prof.Dr. Refik KARAGÜL (Üye)
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)      
      Prof.Dr. Zeki DEMİR (Üye)
     Doç.Dr. A.Ayfer KARADAĞ (Üye)
     Doç.Dr. Engin EROĞLU (Üye)
     Dr. Öğr. Üyesi Tarık GEDİK (Üye)