Dekanlık

DEKAN

                                        

Prof.Dr.Haldun MÜDERRİSOĞLU
e-posta: haldunm@duzce.edu.tr

 

DEKAN YARDIMCILARI 

                              
                   Prof.Dr.Necmi AKSOY                                 e-posta: necmiaksoy@duzce.edu.tr                  Yrd.Doç.Dr.Akif KETEN                        e-posta: akifketen@duzce.edu.tr

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

                                     

                                                           Turgay ATAYURT 

                                                         e-posta: turgayatayurt@duzce.edu.tr