Dekanlık

DEKAN

       

       Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

       e-posta: haldunm@duzce.edu.tr


DEKAN YARDIMCILARI 

                                            
                 Prof.Dr. Necmi AKSOY                        e-posta: necmiaksoy@duzce.edu.tr                  Yrd.Doç.Dr.Akif KETEN                        e-posta: akifketen@duzce.edu.tr


 FAKÜLTE SEKRETERİ


 


 Süleyman KORKMAZ

e-posta: suleymankorkmaz@duzce.edu.tr