İş Akış Şemaları

MUTEMETLİK

5_3_1_ Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_2_ Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_3_Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_3_4_ Telefon Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_5_ Yabancı Dil Tazminatı İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_6_ Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_7_ Ek Ders Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_8_ Maaş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_3_9_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 öncesi) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_10_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 Sonrası) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_11_ Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_12_ Göreve Başlama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_13_ SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_14_ SGK Çıkış İşlemi İş Akış Formu

5_3_15_ Görevden Ayrılma (İstifa) İşlemi İş Akış Formu

5_3_16_ Mal Bİldirimi İşlemi İş Akış Formu

5_3_17_ Ölüm Yardımı İşlemi İş Akış Süreci Formu


SATIN ALMA

5_4_1_ Doğrudan Temin (22-a) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_2_ Doğrudan temin (22-d) İşlemi İş Akış Süreci Formu


TAŞINIR İŞLEMLERİ

5_4_3_ Taşınır Giriş ( satın Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_4_ Taşınır Giriş ( Devir Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_5_ Taşınır Giriş ( Bağış-Yardım Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_6_ Taşınır Çıkış ( Tüketim ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_7_ Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_8_ Taşınır Çıkış ( Devretme ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_9_ Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_4_10_ Taşınır Çıkış ( Hurdaya Ayırma) İşlemi İş Akış Süreci Formu